Π3 XCAPE Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Το INNOVENTUM θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή πύλη εκμάθησης  που θα παρέχει άμεση πρόσβαση στην πλήρη συλλογή των ψηφιακών  πηγών διαφυγής. Η προτεινόμενη πύλη θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων διαδικτυακών μαθημάτων. Θα ενσωματώσει έναν μηχανισμό παρακολούθησης των μαθητευόμενων για να επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς πρώτης γραμμής να παρακολουθούν την πρόοδο των εκπαιδευομένων μέσω των διαφορετικών πηγών. Θα υποστηρίξει την παράδοση του ενδοϋπηρεσιακού προγράμματος κατάρτισης και θα περιλαμβάνει όλες τις τυπικές και αναμενόμενες δυνατότητες των κοινωνικών μέσων που είναι πλέον ουσιαστικό μέρος της διαδικτυακής μάθησης.

Το πρωτότυπο πύλης θα είναι διαθέσιμο για δοκιμή από τους εταίρους τον 2/2020 και θα αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2020, για να εξυπηρετήσει τα παραδοτέα 1 και 2.