Π1 XCAPE Ψηφιακές Πηγές Διαφυγής

Συλλογή Ψηφιακών Πηγών Διαφυγής του XCAPE

Οι ψηφιακές δοκιμασίες διαφυγής που αποτελούν αυτή την καινοτόμο πηγή θα αφορούν δύο βασικούς τομείς, συγκεκριμένα: κριτική και δημιουργική σκέψη και επιχειρηματικό πνεύμα. Θα εξετάσουν επίσης δύο άλλους βασικούς τομείς, συγκεκριμένα: ψηφιακή ικανότητα και γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Η μάθηση σε αυτούς τους δύο τομείς θα ενσωματωθεί στο σχεδιασμό των μαθησιακών πηγών.

Για την ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης και  επιχειρηματικών χαρακτηριστικών, θα αναπτυχθούν πηγές για 4 διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων, συγκεκριμένα: εισαγωγικό, ενδιάμεσο, προηγμένο και επίπεδο εμπειρογνώμονα. Τα διαφορετικά επίπεδα θα διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα από το προηγούμενο εκπαιδευτικό τους ιστορικό και ότι παρέχεται μια βιώσιμη εκπαιδευτική εμπειρία για τους μαθητές, επιτρέποντάς τους να χτίσουν τις δεξιότητές τους προχωρώντας μέσω των διαθέσιμων επιπέδων. Θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 4 πηγές ανά περιοχή και ανά επίπεδο με συνολικά 32 ψηφιακές πηγές ψηφιακής διαφυγής. Αυτό θα επιτρέψει στους εταίρους να παρέχουν εξειδικευμένες πηγές για κάθε φύλο όπου είναι απαραίτητο και να διασφαλίζουν ότι οι πηγές είναι πολιτισμικά κατάλληλες σε όλες τις χώρες των εταίρων. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν θα αντικατοπτρίζουν τους τομείς δεξιοτήτων που περιγράφονται στο EntreComp Framework.

Οι πηγές θα είναι διαθέσιμες δωρεάν, σε όλες τις γλώσσες των εταίρων έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2021.