IO2 - Täydennyskoulutusohjelma

Projektipartnerit kehittävät räätälöidyn täydennyskoulutusohjelman, joka varmistaa sen, että ammatillisen koulutuksen ohjaajat osaavat hyödyntää tuotettujen digitaalisten XCAPE pakohaasteiden mahdollisuudet, sekä käyttää verkkopalvelua auttaakseen oppilaitaan kehittämään luovaan ja kriittiseen ajatteluun, sekä yritttäjyyteen liittyviä perustaitoja.  Näitä taitoja arvostetaan korkealle eurooppalaisessa työmarkkinassa.

Kun esimerkkisisällöt ensimmäiseen kahdeksaan resurssiprototyyppiin on kehitetty projektin kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, ECQ määrittelee täydennyskoulutuksen oppimistulokset ja siinä kehitettävät tiedot sekä taidot. 

Täydennyskoulutuksessa painotetaan toimintaa uusissa dynaamisissa verkkoympäristöissä ja tutkitaan kouluttajien erilaisia rooleja näissä ympäristöissä. Esitetyt uudet mediarikkaat ja interaktiiviset resurssit voivat tuoda laajan valikoiman uusia oppimisympäristöjä mukaan oppimisprosessiin, erityisesti älypuhelimet, muut mobiililaitteet ja sosiaalisen median alustat. Partnerien täytyykin varmistaa, että kaikki kouluttajat:

  • kykenevät toimimaan uusien resurssien kanssa näissä perinteisistä poikkeavissa oppimisympäristöissä; 
  • ymmärtävät edut, joita verkko-oppiminen voi tuoda;
  • ovat tietoisia verkkoympäristöihin liittyvistä riskitekijöistä;
  • kykenevät suojautumaan verkko-oppimiseen mahdollisesti liittyviä negatiivisia tekijöitä vastaan.

Täydennyskoulutusohjelma on alla ladattavissa PDF-muotoisena käsikirjana tulostamista varten, sekä selattavana Flipbook - versiona verkkokäyttöön.