IO1 - XCAPE Digitaaliset pakotehtävät

XCAPE - Digitaalisten pakotehtävien kokoelma

Tämä innovatiivinen tuotos koostuu digitaalisista pakotehtävistä. Ne käsittelevät kahta aihealuetta - kriittistä ja luovaa ajattelua, sekä yrittäjyyshenkisyyttä. Haasteet suunnitellaan niin, että niissä opitaan myös digitaalisia taitoja, sekä medialukutaitoa

Resurssit kriittisen ja luovan ajattelun, sekä yrittäjyystaitojen kehittämiseksi tuotetaan neljälle eri taitotasolle: johdanto, keskitaso, edistynyt, sekä taitaja. Eri kohdetasot varmistavat sen, että oppijat voivat hyödyntää näitä työkaluja riippumatta heidän koulutustaustastaan, sekä taitojen kehittämisen etenemällä tasolta toiselle. Jokaiselle aihealueelle tuotetaan vähintään neljä eri resurssia, jolloin tuloksena on yhteensä 32 digitaalista pakohaastetta. Tämä mahdollistaa sen varmistamisen, että resurssit ovat sisällöltään kulttuurillisesti sopivia kaikille partnerimaille.
Kehitettävät taidot tulevat vastaamaan EntreComp - kehyksessä määriteltyjä taitoalueita.

Kehitettävät materiaalit tulevat saataville ilmaiseksi kaikilla partnerikielillä.