Международно обучително събитие

C1 Краткосрочнно съвместно събитие за обучение на персонал

В рамките на това събитие ще вземат участие подходящи професионалисти в сферата на ПОО от всички партньорски организации. Тъй като обучението ще е на английски, избраните участници трябва да имат отлично владеене на езика. Макар че е възможно – и в бъдеще ще е така – вътрешното обучение да се проведе на местно ниво, на партньорите е ясно, че трябва да използват възможността на Еразъм+ да съберат малка група професионалисти за споделяне на опит, взаимно научаване и развитие на положителни работни отношения в бъдеще.

Резултатът от международното обучение по проект XCAPE ще бъде създаване на международна група от споделящи общи възгледи специалисти в областта на образованието, които ще се подкрепят помежду си и ще развиват работните си отношения в бъдеще.

Учебната програма ще обхваща общо 60 часа, разделени в 3 етапа.

Планира се обучението да се проведе в Исландия през декември, 2020 г.