IO1 - XCAPE Набор от дигитални предизвикателства

XCAPE Набор от дигитални предизвикателства

Дигиталните предизвикателства са иновативен учебен ресурс, който ще адресира две ключови области, а именно: критично и креативно мислене и предприемачески дух. Те също така ще адресират две други области, а именно: дигитални компетенции и медийна грамотност. Научаването в тези две области ще бъде интегрирано в дизайна на учебните ресурси.

За целите на стимулирането на критичното и креативно мислене и развитието на предприемачески умения ще се разработят ресурси за 4 различни нива на умения, а именно: начално, средно, напреднало и експертно. Различните нива ще гарантират, че обучаемите могат да използват разработените инструменти независимо от предишното си образование и ниво на подготовка, както и че ще се осигури устойчиво образователно преживяване за обучаемите, което да им позволи да развиват уменията си, преминавайки през наличните нива. Ще се разработят по минимум 4 ресурса за всяка област и ниво, което означава ще има общо 32 дигитални предизвикателства (digital breakouts). По този начин ще се гарантира, че разработените предизвикателства са  релевантни за широк кръг от млади хора и са културно подходящи във всички партньорски държави. Уменията, които ще се развият, ще отразяват групите от умения, представени в Европейската рамка за предприемачески умения (EntreComp).

Ресурсите ще са налични безплатно, във всички партньорски държави, до края на февруари 2021 г.