IO2 - Обучителна програма и наръчник

Партньорите ще разработят специална обучителна програма и наръчник, за да гарантират, че преподавателите в сферата на ПОО са напълно обучени, за да могат ефективно да използват потенциала на дигиталните предизвикателства по проект XCAPE и онлайн платформата, за да помагат на целевите групи да развиват избраните ключови умения за креативно и критично мислене и предприемачески качества, които са високо ценени на европейския трудов пазар.

Обучителна програма и наръчника ще наблегнат на работата с нови динамични, онлайн учебни среди, и ще разгледа спецификите на различните роли на професионалистите в сферата на ПОО. Предложените нови интерактивни обучителни ресурси ще имат потенциал за предоставяне чрез широк набор от нови образователни среди в учебния процес, по-специално смартфони, други мобилни устройства и социални медии, като партньорите ще трябва да гарантират, че всички ПОО доставчици:

  • Могат комфортно да работят с новите ресурси в тези нетрадиционни учебни среди;
  • са напълно убедени в ползите от онлайн обучението;
  • са напълно наясно с рисковете в онлайн средите;
  • могат да ограничават възможните отрицателни фактори, свързани с онлайн обучението.

Вътрешната учебна програма ще бъде налична онлайн като наръчник в pdf формат за принтиране и като онлайн книга.

Ще бъде налична на всички партньорски езици до март 2021 г.