IO1 - XCAPE Digitaaliset pakoresurssit

XCAPE - Digitaalisten pakoresurssien kokoelma

Tämä innovatiivinen tuotos koostuu digitaalisista pakohaasteista. Ne käsittelevät kahta aihealuetta - kriittistä ja luovaa ajattelua, sekä yrittäjyyshenkisyyttä. Haasteet suunnitellaan niin, että niissä opitaan myös digitaalisia taitoja, sekä medialukutaitoa

Resurssit kriittisen ja luovan ajattelun, sekä yrittäjyystaitojen kehittämiseksi tuotetaan neljälle eri taitotasolle: johdanto, keskitaso, edistynyt, sekä taitaja. Eri kohdetasot varmistavat sen, että oppijat voivat hyödyntää näitä työkaluja riippumatta heidän koulutustaustastaan, sekä taitojen kehittämisen etenemällä tasolta toiselle. Jokaiselle aihealueelle tuotetaan vähintään neljä eri resurssia, jolloin tuloksena on yhteensä 32 digitaalista pakohaastetta. Tämä mahdollistaa sukupuolikohtaisten sisältöjen tarjoamisen ja sen varmistamisen, että resurssit ovat kulttuurillisesti sopivia kaikille partnerimaille. Kehitettävät taidot tulevat vastaamaan EntreComp - kehyksessä määriteltyjä taitoalueita.

Kehitettävät resurssit tulevat saataville ilmaiseksi kaikilla partnerikielillä helmikuussa 2021.