Pop-Up Gaming Hub

Projektin järjestämissä Pop-Up Gaming Hub - tapahtumissa tullaan esittelemään tuotetut digitaaliset pakotehtävät ja rohkaistaan nuoria hyödyntämään niitä. Gaming Hub - tapahtumat pyritään järjestämään muiden paikallisten tapahtumien yhteydessä ja niiden ajankohta päätetään, kun digitaaliset oppimissisällöt on saatu valmiiksi.

Pop-up Gaming Hub - tapahtumat järjestetään osallistujamaissa maaliskuun ja kesäkuun 2021 välisenä aikana.