Tervetuloa!

XCAPE on Erasmus+ - rahoitusohjelman rahoittama projekti, joka alkoi syyskuussa 2019 ja kestää marraskuun 2021 loppuun saakka. 

Tältä sivustolta löydät tietoa projektin etenemisestä, järjestämistämme tapahtumista, sekä projektin aikana kehitettävät tuotokset.

Projektin tavoitteet ovat:

  • Edistää luovaa ja kriittistä ajattelua kehittämällä vaihtoehtoisia oppimissisältöjä hyödyntäen konstruktivistiseen oppimisteoriaan perustuvia digitaalisia ratkaisuja
  • Kannustaa luovan ja kriittisen ajattelun taitojen kehittämistä ammatillisen koulutuksen ympäristöissä, joissa epävirallinen ja arkioppiminen voi kukoistaa 
  • Tukee ammatillisen koulutuksen ohjaajia hyödyntämään mobiiliystävällisten oppimisympäristöjen potentiaalia rakentaa arvokkaita taitoja syrjäytyneissä kohderyhmissä
  • Edistää yrittäjähenkeä eurooppalaisten nuorten keskuudessa varmistamalla, että heillä on tarvittavat taidot tutkia, valita, analysoida, organisoida ja esittää tietoja.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään kolme tuotosta:

  • IO1: XCAPE - Digitaalisten pakoresurssien kokoelma "XCAPE Digital Breakout Compendium of Resources" tulee sisältämään ehdotettujen digitaalisten pakoresurssien oppimateriaalit luovan ja kriittisen ajattelun kehittämiseen johdanto- sekä kehittyneellä tasolla
  • IO2: Täydennyskoulutusohjelma tarjoaa ammatillisen kehittymisen tukea ohjaajille tuotettujen uusien dynaamisten oppimissisältöjen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
  • IO3: XCAPE Verkkoalusta - räätälöity, mobiiliystävällinen verkkotoimintaympäristö tarjoaa pääsyn kaikkiin  tuotettuihin digitaalisiin materiaaleihin.