ΕΤΑΙΡΟΙ

Spectrum Research Centre CLG

Το Spectrum Research Center (SRC) ιδρύθηκε το 2017 για να υποστηρίξει νέους ακαδημαϊκούς για να ενεργοποιήσουν την έρευνά τους. Το SRC ιδρύθηκε ειδικά μετά από αίτημα τοπικών κοινωνικών και ακαδημαϊκών ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εντόπισαν μια τοπική ανάγκη να αναπτυχθεί ένας χώρος όπου ερευνητικές υποθέσεις και ευρήματα μπορούν να επικυρωθούν μέσω τοπικών δράσεων. Στην αρχή, το SRC είχε ως στόχο να υποστηρίξει τους ακαδημαϊκούς σε όλη την ερευνητική τους δραστηριότητα. Ωστόσο, καθώς η εταιρεία έχει αναπτυχθεί, ο στόχος τώρα είναι να παρέχει επίσης στους ακαδημαϊκούς ευκαιρίες να δώσουν στην έρευνά τους μια ευρωπαϊκή προοπτική. Ο αριθμός των ακαδημαϊκών που υποστηρίζουν το έργο της εταιρείας έχει πλέον αυξηθεί σε 22 και ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας όπου τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Contact information