Партньори

Запознайте се с партньорите по проекта!

European Center for Quality

Европейски център за качество ООД е основан през 2001 г. и специализира в 4 основни области:

  • Консултиране в областта на разработката и управлението на европейски проекти;
  • Разработване и реализация на учебни програми за бизнес предприятия и служители;
  • Реализация на различни инициативи, свързващи света на бизнеса и иновациите със сектора на образованието и обучението;
  • Разработване и прилагане на системи за управление съобразно международни стандарти.

Компанията работи в тясно сътрудничество с редица чуждестранни партньори, сред които са образователни институции и университети, изследователски институти, центрове за квалификация, НПО, търговски камари, МСП и др.

Компанията има богат опит в практическото изпълнение на международни проекти съгласно изискванията на различни програми.

ЕЦК работи в тясно сътрудничество с българския производствен сектор и е подкрепила над 150 производствени МСП в реализацията на над 200 проекта по национални оперативни проекти.

 

 

Contact information

Website address
www.ecq-bg.com