Pop-Up Gaming Hub

Pop-Up гейминг центровете (Gaming Hubs) се планират като мултипликационни събития за представяне на дигиталните предизвикателства (digital breakouts) и насърчаване на младите хора да използват разработените ресурси. Гейминг центровете ще се организират така, че да съвпадат с местни фестивали и местни събития, така че да обхващат възможно най-много заинтересовани страни, които могат използват ресултатите от проекта. Събитията ще бъдат насрочени след приключване на цялата работа по разработване на дигитални предизвикателства (digital breakout).

Pop-up гейминг центровете във всяка партньорска държава ще се организират между март и юни 2021 г.